بسته عمومی مشاغل

شامل اطلاعات ۱۷۰ شغل در حوزه های .

یکی از مهمترین نیازهای یک سازمان، تدوین شناسنامه مشاغل سازمانی و تعیین استاندارهای آموزشی منطبق با شایستگی‌های مورد نیاز شغل و شاغل است. با تدوین اطلاعات و تجزیه و تحلیل مشاغل می‌توان دریافت که هر شغل چه وظایفی را شامل می‌شود و برای احراز و انجام شایسته آن چه دانش‌ها، مهارت‌ها و توانایی‌هایی لازم است. شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ در جهت کاهش هزینه سازمان‌ها، برای تهیه دوره‌های مورد نیاز مشاغل، اقدام به تهیه و تولید بسته استانداردهای آموزشی مشاغل نموده است که شامل اطلاعات شرح وظایف، مهارت‌ها و دوره‌های بیش از ۱۷۰ شغل عمومی مشترک میان سازمان‌ها و شرکت های دولتی و خصوصی می‌باشد.

 • برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 • طراحی مشاغل
 • نیازسنجی آموزشی کارکنان
 • برنامه‌ریزی آموزشی
 • توسعه مسیر شغلی
 • طبقه‌بندی مشاغل
 • جانشین پروری
 • تعریف شغل
 • سطح شغل
 • طبقه بندی شغل
 • شرایط احراز شغل
 • شرح وظایف تخصصی و عمومی شغل
 • شایستگی های شغل (دانش، مهارت، توانایی)
 • شایستگی‌هایی تخصصی و عمومی هر شغل
 • ارتباط بین شرح وظایف و شایستگی‌های شغلی
 •  دوره‌های مورد نیاز هر شغل
 •  اولویت بندی استانداردهای آموزشی
 •  تعیین نوع استانداردهای آموزشی
 •  ارتباط بین استانداردهای آموزشی و شایستگی‌های شغلی
 • بومی سازی شده مشاغل در سازمان‌های ایرانی
 • رویکرد تجزیه و تحلیل شغل 
 • رویکرد KSA در تدوین شایستگی‌های شغل 
 • استفاده از منابع سازمان‌های مختلف 
 • طبقه بندی مشاغل بر اساس سطوح مختلف

بسته‌ استاندارد آموزشی مشاغل عمومی چیست؟

وجود یک استاندارد آموزشی مناسب برای مشاغل عمومی و تخصصی، یکی از دغدغه‌ها و نیازهای اساسی واحدهای آموزش و منابع انسانی در سازمان‌هاست. با ایجاد یک استاندارد آموزشی مناسب برای مشاغل سازمان، می‌توان، ضمن بومی سازی تکنیک‌های نیازسنجی در سازمان‌های ایرانی، مدیران را از گرفتار شدن در پروسه‌های پیچیده و طولانی نیازسنجی آموزشی رها کرد.

بسته‌های استاندارد آموزشی مشاغل شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ یک مجموعه کامل و بی‌نظیری است که ماحصل ساعت‌ها مطالعه، گردآوری، تجزیه، تحلیل و اجرای فرآیند نیازسنجی آموزشی، برای طیف گسترده‌ای از سازمان‌های دولتی و خصوصی در حوزه‌های گوناگون کاری بوده است.

حوزه‌ها و ریز حوزه‌های بانک مشاغل عمومی

بسته استاندارد آموزشی مشاغل عمومی سازمان‌ها، مشتمل بر 170 عنوان شغل در 15 حوزه و 38 زیرحوزه سازمانی تهیه شده است که این حوزه‌ها و زیر حوزه‌ها عبارتند از :

اداری

 • رفاه و تعاون
 • اداری
 • دبیر‌خانه
 • تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل
 • امور بازنشستگان و موظفین
 • امور فرهنگی و فوق برنامه
 • اسناد و مدارک

انبار

 • انبار

ایمنی و بهداشت محیط زیست

 • ایمنی و بهداشت محیط زیست

خدمات

 • خدمات

بازرگانی

 • بازرگانی
 • تدارکات / کارپردازی
 • بازاریابی و فروش

تحقیق و توسعه

 • تحقیق و توسعه
 • کسب و کار

حراست

 • حراست

امور حقوقی

 • حقوقی

قراردادها

 • قراردادها

روابط عمومی

 • روابط عمومی
 • ارتباطات
 • پاسخگویی به شکایات

سیستم‌ها و روش‌ها

 • سیستم‌ها و روش‌ها

فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • گروه سخت افزار
 • گروه نرم افزار
 • گروه شبکه
 • گروه آمار و اطلاعات مدیریت

کنترل کیفیت

 • کنترل کیفیت

مالی

 • مالی
 • حسابداری
 • برنامه و بودجه
 • اموال
 • حسابرسی
 • اعتبارات

منابع انسانی

 • منابع انسانی
 • آموزش
 • امور پژوهش
 • کتابخانه

کاربرگ‌های شغلی

در بسته استاندارد آموزشی مشاغل عمومی، کلیه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هر پست، در چهار بخش اصلی زیر دیده شده‌اند:

1- شرح شغل:

 ارائه تعریفی از شغل مورد نظر و بیان انتظاراتی که از آن شغل در سازمان وجود دارد. تبین جایگاه شغل از نظر رده، رسته و رشته شغلی و شرایطی که برای احراز آن پست از نظر رشته و مدرک تحصیلی مورد نیاز است.

2- شرح وظایف:

در این قسمت لیست کاملی از شرح وظایف مورد نظر شغل، از نگاه خبرگان شغلی، صاحبان تجربه و مدیران و سرپرستان ارائه گردیده است. اطلاعات مورد نیاز برای تدوین شرح وظایف، با استفاده از  پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌های شغلی جمع آوری شده است.

3- شایستگی‌ها یا مهارت‌ها:

تک تک شرح وظایف مربوط به هر پست، از جنبه‌های گوناگون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و شایستگی‌هایی که برای انجام هر وظیفه مورد نیاز است، شناسایی و در سه سطح دانش، مهارت و توانایی دسته بندی شده‌اند. (ارتباط شرح وظیفه – شایستگی)

4- دوره‌های آموزشی:

در مرحله نهایی تجزیه و تحلیل شغل، تمام دوره‌های آموزشی استاندارد که برای کسب شایستگی‌های شغلی مورد نیاز است، تعیین و استخراج شده، و برای هر دوره آموزشی اولویت اجرا مشخص گردیده است. (ارتباط دوره – شایستگی)

با استفاده از نتایح تجزیه و تحلیل هر شغل می توان دوره‌های آموزشی استاندارد هر پست را تعیین کرد. (ارتباط پست – دوره)

بانک دوره‌های آموزشی

بانک کاملی از دوره‌های آموزشی استاندارد در دو فرم یا قالب در بسته قرار داده شده است. در این بخش کلیه دوره‌های آموزشی در سه دسته بندی عمومی، مدیریتی و تخصصی جا گرفته‌اند.

دوره‌های عمومی

عبارتند از دوره‌هایی که کلیه مشاغل سازمان، فارق از پست و جایگاه خود ملزم به گذراندن آن هستند. تنها تفاوت این دوره برای پست‌های مختلف، اولویت اجرای آن‌هاست

دوره‌های مدیریتی

این دوره‌ها مختص پست‌هایی است که در یکی از جایگاه‌های تصمیم گیری و برنامه‌ریزی در سازمان قرار داشته و دارای یکی از عناوین مدیریتی یا سرپرستی هستند.

دوره‌های تخصصی

شامل دوره‌هایی است که هر پست سازمانی بسته به جایگاه، شرح وظیفه و تخصص لازم خود به آن نیاز خواهد داشت.

شناسنامه دوره‌های آموزشی

برای هر دوره آموزشی در بانک دوره‌ها، شناسنامه کاملی شامل بندهای زیر طراحی شده است:

 • عنوان دوره آموزشی
 • مدت برگزاری دوره
 • نوع دوره
 • نوع آموزشی
 • هدف دوره
 • محتوا یا سرفصل دوره

بسته‌ استاندارد آموزشی مشاغل تخصصی (در حوزه صنعت بانکداری)

بسته استاندارد پیش رو، نتیجه بررسی و مطالعه گسترده در حوزه منابع انسانی و آموزش، در بانک‌ها و اجرای چندین پروژه نیازسنجی آموزشی در بانک‌های صنعت و معدن، تجارت، پست بانک و … می‌باشد.

بسته استاندارد آموزشی مشاغل بانکی، مشتمل بر 196 عنوان شغل تخصصی در 14 دپارتمان مستقل می باشد که عبارتند:

 • اداره مبارزه با پولشویی
 • ارزیابی و نظارت بر طرح‌ها و اعتبارات
 • امور حسابرسی و بازرسی
 • امور طرح و توسعه
 • مدیریت شعب و استان‌ها
 • بانکداری شرکتی
 • شعبه‌ها
 • فناوری اطلاعات (بانکداری الکترونیک، …)
 • خزانه داری و مبادلات
 • روابط با مشتریان بانک
 • مدیریت ریسک (ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، …)
 • امور بین الملل
 • امور حقوقی و دعاوی بانک
 • بازاریابی بانکی
 •  

تجزیه و تحلیل مشاغل بانکی

پس از انجام بررسی و مطالعه بر روی اهداف، استراتژی‌ها و خط مشی بانک‌ها، و کنترل نمودار سازمانی، جلسات مصاحبه با خبرگان شغلی برگزار، و پرسشنامه‌های مربوطه (که شامل مدارک و مستندات، فرآیندهای اجرایی، ….) تکمیل شده است.

سپس نتایج و اطلاعات جمع آوری شده، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و شرح وظایف مربوط به هر پست، با رعایت تمامی اصول و چارچوب‌های نگارشی در این حوزه، مدون گردیده است.

خروجی نتابج حاصل از تحلیل شرح وظیفه، تعیین دوره‌های آموزشی استاندارد و شایستگی‌های مورد نیاز هر شغل می‌باشد.

در این بسته استاندارد، تعداد 404 عنوان دوره آموزش تخصصی استفاده شده است.

بسته استاندارد آموزشی مشاغل تخصصی (در حوزه صنعت بیمه)

 در یک فرآیند مشابه، بسته استاندارد آموزشی مشاغل بیمه‌ای نیز، همانند مشاغل بانکی، از مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآمده از صنعت بیمه‌ی کشور و مشاغل فعال در این صنعت بدست آمده است.

برخی از پروژه‌های نیازسنجی که در تهیه این بسته استاندارد به آن‌ها توجه شده است، عبارتند از شرکت بیمه ایران، بیمه البرز، بیمه سرمد، …

در این بسته،کلیه اطلاعات مربوط به استاندارد آموزشی مشاغل بیمه (شامل شرح وظایف، دوره‌های آموزشی و شایستگی‌های مورد نیاز) برای 99 پست تخصصی در حوزه‌های زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است:

 • بیمه اتکایی
 • بیمه اشخاص
 • بیمه اتومبیل
 • بیمه آتش سوزی
 • بیمه اموال
 • بیمه مسئولیت مهندسی و کارفرمایی
 • معاونت‌های فنی

تعداد دوره‌های تخصصی که برای مشاغل بیمه در این بسته استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است در حدود 280 عنوان می باشد.

توجه! مواردی که در شناسنامه‌ی استاندارد دوره‌های آموزشی در بسته‌های تخصصی (بانک و بیمه) به آن پرداخته شده، همانند شناسنامه دوره‌ها، در بسته استاندارد آموزش مشاغل عمومی می‌باشد.

همه آنچه که می‌تواند یک سازمان را در اجرای یک برنامه‌ی توسعه‌ای برای کارکنان خود موفق بدارد اجرای یک برنامه نیازسنجی آموزشی جامع و کامل است. اجرای چنین برنامه‌ی پیچیده‌ای نیازمند استفاده از تکنیک‌های گسترده در شناسایی گلوگاه‌های فرایند نیازسنجی است، که تنها می‌تواند با کسب تجربیات گوناگون و گسترده در این بخش بدست آید.
بطور حتم مجال کسب چنبن تجربه‌ای برای سازمان‌هایی که تنها در یک یا چند حوزه محدود فعالیت می کنند، به سادگی وجود نداشته، و حرکت در این مسیر نیازمند صرف هزینه‌های فراوان و ساعتها زمان، برای مطالعه و بررسی در این بخش است.

لذا استفاده از بسته‌های استاندارد آموزشی، یک پیشنهاد فوق العاده است که می‌تواند همه آنچه را که از این تجربیات بدست آمده یکجا در اختیار سازمان‌ها قرار دهد.