سامانه آموزش فراگیران

سامانه فراگیران

امکان مشاهده پرونده پرسنلی

امکان مشاهده و چاپ شناسنامه آموزشی

چاپ گواهینامه های آموزشی

امکان مشاهده تقویم آموزشی سازمان

امکان رزرو و ثبت نام درکلاس های آموزشی

امکان شرکت در کلاس های مجازی

درخواست دوره آموزشی براساس نیازهای آموزشی و دوره های جدید

امکان ثبت آنلاین فرم های ارزیابی دوره ها پس از پایان دوره

دسترسی به اخبار و اطلاعیه های آموزشی

دسترسی به کتابخانه الکترونیکی

ارسال نیازهای آموزشی به مدیر به صورت آنلاین

دسترسی به آرشیو جزوات و فایل های دوره ها

شرکت در کلاس های مجازی

ارسال و دریافت پیام

سامانه مدیران

دسترسی به اطلاعات آموزشی پرسنل واحد

ثبت درخواست دوره آموزشی برای پرسنل واحد

امکان ثبت آنلاین فرم های اثربخشی مدیران

ارائه پیشنهادات و نظرات به واحد آموزش

بررسی درخواست های آموزشی پرسنل

ارسال دوره های تایید شده به واحد آموزش

ارزیابی پرسنل بر اساس شایستگی ها