• امکان برگزاری کلاس های آموزشی به صورت مجازی
 • امکان تعریف سرفصل ها و بخش های مربوط به هر کلاس
 • امکان ارتباط سرفصل ها با فایل های مربوطه 
 • تعیین زمان دسترسی افراد برای هر کلاس 
 • اختصاص سطح دسترسی به هر سرفصل و بخش کلاس 
 • تعیین تاریخ و زمان برگزاری آزمون الکترونیکی
 • امکان انتخاب نمایش تعداد ﺳﺆالات آزمون در هر صفحه
 • امکان تعیین محدودیت زمانی برای پاسخ دادن به آزمون
 • امکان شرکت افراد کلاس در آزمون های چند گزینه ای
 • تصحیح و نمره دهی آزمون های تشریحی توسط استاد
 • اعلام نمره نهایی توسط سیستم
 • تعریف افراد کلاس
 • تعریف زمان های دسترسی
 • دسترسی سرفصل ها و فایل ها
 • دسترسی به تابلو اعلانات کلاس
 • امکان پرسش و پاسخ بین افراد کلاس و استاد
 • ارسال پیام از طرف واحد آموزش به افراد کلاس
 • ارسال پیام از افراد کلاس به استاد
 • امکان گروه بندی ﺳﺆالات
 • امکان درجه بندی ﺳﺆالات (مشکل، متوسط، آسان)
 • امتیازدهی به ﺳﺆالات در آزمون
 • امکان اختصاص امتیاز منفی به پاسخ سئوالات
 • تعریف انواع سئوالات چند گزینه ای و تشریحی
 • بررسی عملکرد از افراد کلاس
 • بررسی تعداد بازدید افراد
 • ثبت حضور و غیاب کلاس
 • بررسی تعداد پرسش و پاسخ بین افراد کلاس و استاد
 • بررسی تعداد پیام های ارسالی افراد کلاس
 • امکان تعریف آزمون های مختلف برای دوره ها
 • طراحی آزمون های هر کلاس به صورت خودکار و انتخابی
 • طراحی آزمون ها بر اساس انتخاب درجه ﺳﺆالات
 • طراحی آزمون ها به صورت خودکار از بانک ﺳﺆالات
 • برگزاری آزمون های تستی و تشریحی
 • ورود سوالات از فایل اکسل
 • زمان بندی برگزاری آزمون ها
آموزش از راه دور

در راستای گسترش آموزش کارکنان و با هدف حذف زمان، مکان، کاهش هزینه ها و محدودیت های منابع آموزشی در سیستم های آموزش سنتی، سیستم های آموزش از راه دور به عنوان راه حلی جامع مورد توجه مدیران و دست اندرکاران آموزش سازمان ها قرار گرفته است.

ارتباط با Adobe Connect

پشتیبانی از استاندارد Scorm

مدیریت فراگیران

ارتباط با سیستم جام