جام

سیستم جامع آموزش منابع انسانی (جام) با هدف مدیریت فرآیندهای آموزش در سازمان ها شامل ‌نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، مدیریت اجرایی آموزش و ارزشیابی اثربخشی آموزشی منطبق با استاندارد ISO10015 و هماهنگ با نظام جامع آموزش کارکنان طراحی گردیده است.

داشبورد مدیریتی

ارتباط با تقویم Outlook

بیش از ۶۰۰ گزارش کاربردی

ارتباط با نرم افزارهای پرسنلی و صدور احکام

گزارش ساز

اپلیکیشن موبایل

قابلیت های ساختاری

منطبق با استاندارد ISO10015

منطبق با نظام جامع آموزش کارکنان دولت

قابلیت ارتباط با سیستم های پرسنلی سازمان

امکان صدور گواهی نامه نوع دوم

عدم محدودیت تعداد کاربران

قابل استفاده برای شرکت های دولتی و خصوصی

ویژگی های فنی نرم افزار

ساختار :Web-Based

زبان توسعه : NET.

پایگاه داده :Sql Server 2008/2014/R2

گزارش ساز پویا

معماری سه لایه

دارای تائیدیه امنیتی

خدمات و پشتیبانی سیستم

شش ماه پشتیبانی رایگان

نصب و راه اندازی سیستم آموزش کاربران

سیستم مشاوره در راهبری سیستم

ارائه نسخه های جدید به صورت رایگان

برگزاری کارگاه های آموزشی برای مشتریان

نیازسنجی آموزشی

تعریف چارت سازمانی و رده های سازمانی تعریف رسته ها و رشته های شغلی مشاغل ، پست های سازمانی و شرح وظایف تعریف توانمندی‌ها و استانداردهای مهارت انواع آموزش‌ها و انواع طبقه‌بندی دوره‌ها تعریف پودمان‌ها و دوره‌های آموزشی ثبت استانداردهای آموزشی مشاغل ثبت مهارت‌های دوره ( دانش ، نگرش ، مهارت ) اولویت بندی دوره ها تعریف اهداف رفتاری دوره‌ها

برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی

ثبت مشخصات پرسنلی مشخصات فردی، شغلی و استخدامی سوابق کاری و تحصیلی، زبان های خارجه و ... اسکن تصاویر و مدارک پرسنلی شناسنامه آموزشی پرسنل نیازهای شغلی ، دوره های گذرانده شده نیازهای فردی ، برنامه ریزی آموزشی اجرای آموزش عملکرد آموزشی تقویم آموزشی سازمان برنامه ریزی براساس نیازسنجی آموزشی

اجرای آموزش

اجرای آموزش

ثبت کلاس های آموزشی تهیه تقویم آموزشی تعیین افراد حائز شرایط ثبت نام در کلاس لیست حضور و غیاب افراد کلاس ثبت امتیازات افراد کلاس هزینه های صرف شده برای کلاس زمانبندی کلاس چاپ گواهینامه های آموزشی انواع گزارشات از کلاس ها بانک اطلاعاتی مراکز و موسسات آموزشی

ارزشیابی اثربخشی آموزشی

ارزشیابی اثربخشی آموزشی

ارزشیابی اثربخشی براساس مدل کرک پاتریک سطح ۱ : واکنش (Reaction) سطح ۲ : یادگیری (Learning) سطح ۳ : رفتار (Behavior) سطح ۴ : نتایج (Results) انواع گزارشات و تجزیه و تحلیل های آماری پرسشنامه های تکمیل شده اثربخشی نمودارهای مقایسه ای سطوح اثربخشی تعریف شاخص ها و پرسشنامه های پارامتریک امکان استفاده از طیف های مختلف پرسشنامه

انواع گزارشات و نمودارها

انواع گزارشات و نمودارها

گزارش نیازهای آموزشی پرسنل گزارش برنامه آموزشی پرسنل گزارش دوره های گذرانده پرسنل گزارش عملکرد آموزشی گزارش هزینه های آموزشی نمودار مقایسه سالیانه نمودار سرانه آموزشی انواع گزارشات آماری گزارش ساز مدیریتی

نیازسنجی آموزشی

تعریف چارت سازمانی و رده های سازمانی تعریف رسته ها و رشته های شغلی مشاغل ، پست های سازمانی و شرح وظایف تعریف توانمندی‌ها و استانداردهای مهارت انواع آموزش‌ها و انواع طبقه‌بندی دوره‌ها تعریف پودمان‌ها و دوره‌های آموزشی ثبت استانداردهای آموزشی مشاغل ثبت مهارت‌های دوره ( دانش ، نگرش ، مهارت ) اولویت بندی دوره ها تعریف اهداف رفتاری دوره‌ها