دوره‌های مجازی

فروش فردی

در این روش، مشتری نسبت به معرفی تعداد نفرات مورد نیاز اقدام و شناسه کاربری و رمز عبور در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت. کاربران معرفی شده از طریق سامانه آموزش از راه دور آرنگ، دوره را مشاهده و در نهایت آزمون برگزار خواهد گردید. در پایان دوره، لیست نمرات به همراه گواهینامه، در اختیار واحد آموزش سازمان قرار خواهد گرفت.

فروش سازمانی

در این روش مشتری بسته به نیاز سازمان خود، دوره‌های مجازی را انتخاب کرده و محتوای دوره‌ها بدون محدودیت نفرات و زمان در قالب فایل Scorm جهت بهره برداری در بستر LMS سازمان، در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت. در این حالت مشتری فقط یکبار هزینه خرید محتوای آموزشی را پرداخت خواهد کرد.

نتیجه جستجو شما برای: دوره‌ها