اولین خبرنامه الکترونیکی در حوزه آموزش منابع انسانی

h

مطالب مشابه:

ابزار های حل مساله و تصمیم‌گیری

ابزار‌ها و مدل‌های تصمیم‌گیری

شرایط محیطی تصمیم‌گیری در بخش قبل از آموزش‌های تصمیم‌گیری و حل مساله با گام‌های حال مساله آشنا شدیم. در این مقاله از آرنگنامه میخواهیم با …

مراحل مدیریت و اداره جلسات

برنامه‌ریزی جلسات و اداره آن‌ها

در مقاله قبل راجع به تعریف جلسه، ضرورت تشکیل آن، هزینه‌ها و اهداف تشکیل جلسات و نیز مشکلاتی که ممکن است در حین برگزاری یک …

مفهوم ارتباط در سازمان

ارتباط سازمانی عبارت است از تبادل اطلاعات و انتقال معانی، مفاهیم و احساس‌ها بین افراد در سازمان. ویژگی‌های ارتباط سازمانی در ارتباط سازمانی که یکی …

بهداشت در محیط کار: بیماری‌های قلبی و عروقی

در حال حاضر بیماری‌های قلبی و عروقی جزو سه علت اول مرگ و میر و ناتوانی انسان در سراسر دنیا هستند. اگرچه خطرهای ناشی از …

دوره‌های آرنگ:

مخاطره های تهدید کننده سلامت کارکنان اداری

امتیاز
5/5

این خطرها، به دو دسته عمده تقسیم می شوند:

 • خطرهای مرتبط با بهداشت کارکنان ؛ مثل نور نامناسب محیط کار
 • خطرهای مرتبط با ایمنی کارکنان؛ مثل آتش سوزی

مدیریت مخاطره های تهدید کننده سلامت کارکنان اداری

برای جلوگیری از این عوارض، کارفرما یا مدیر باید موارد ذیل را رعایت کند:

 • محل کار را در شرایط سالمی نگهداری کند؛ شامل ورودی‌ها و خروجی‌ها.
 • یک مدیریت ریسک نظام مند برای محل کار، صورت دهد.
 • ·     به تهیّه امکانات لازم در شرایط اضطراری، از جمله زمان تخلیه افراد از ساختمان و کمک‌های اولیه بپردازد
 • تجهیزات و سیستم‌های کاری ایمن تهیّه نموده و از آن‌ها نگهداری مناسبی به عمل آید.
 • درباره مسایل ایمنی و بهداشت، با کارکنان مشاوره کند
 •    اطمینان حاصل کند که تجهیزات و مواد مورد استفاده، به صورت ایمن، حمل و نقل و انبار می‌شود
 •    اطلاعات، دستورالعمل، آموزش و نظارت کافی برای سلامت کارکنان فراهم آورد. مثلاً کتاب‌ها یا جزوات آموزشی مرتبط با سلامت کارمندان را در اختیار آن‌ها بگذارد.       

شناسایی خطر

در این مرحله، بایستی همه موقعیت‌های بالقوه خطرناک را که می‌توانند باعث هرگونه آسیبی به افراد در محیط کار شوند، مورد شناسایی قرار داد.

 • با نگاه به گذشته، حوادث یا بیماری‌های شغلی قبلی را معین کنید.
 • بررسی اطلاعات تجهیزات یا مواد شیمیایی، کمک کننده است.
 • در مناطق کاری، شروع به قدم زدن کنید تا ببینید و بشنوید چه خطرهایی وجود دارد.
 • هرگونه اطلاعاتی که در مورد قطعات تجهیزات یا مواد شیمیایی موجود است را بررسی کنید.
 • با کارکنان صحبت کنید تا آن‌ها در مورد مسایل بهداشتی و سلامتی، نکته های مرتبط با کارشان را ارایه دهند.

حذف یا کنترل ریسک

کنترل خطرهای محیط کار، طبق سلسله مراتب کنترل خطر ؛ یعنی

 • حذف خطر،
 • جایگزینی خطر با شرایط کم خطر ،
 • اقدام های فنی مهندسی،
 • اقدام های مدیریتی (مثل کاهش ساعات کار و افزایش استراحت)
 • استفاده از وسایل حفاظت فردی