تماس با ما
دریافت بالاترین سطح گواهی امنیت نرم افزار در بین نرم افزارهای آموزشی
کاتالوگ
درخواست دمو
دوره‌های مجازی

راهکار مدیریت آموزش منابع انسانی (TMS)

راهکار آموزش از راه دور (LMS)

اپلیکیشن موبایل

آزمون الکترونیکی

بسته استاندارد آموزشی مشاغل

نیازسنجی آموزشی مشاغل

مشاوره استاندارد

اخبار آرنگ

جدیدترین خبرها

خبرنامه تخصصی آموزش منابع انسانی

download

اصول و مبانی پدافند غیرعامل

مفهوم کلی پدافند غیر عامل پدافند غیرعامل ، اقدام هایی است که موجب کاهش زیان و خسارت مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی، حساس و …

بانکداری-الکترونیک (۶)

ریسک و امنیت در بانکداری الکترونیکی

تعریف مدیریت ریسک مدیریت ریسک فرآیندی است که مدیران ‌می‌توانند با مقایسه هزینه‌های اقتصادی و عملیاتی ریسک، با بهره گیری و استفاده از فن آوری‌های …

hand-with-tattoo-lifting-blue-banana-with-yellow-background_53876-26281

انواع تکنیک های بروز خلاقیت

 این تکنیک ها به عنوان ابزاری برای رشد خلاقیت و افزایش توان حل خلاق مساله، کمک شایانی به توان فرد در تمام مراحل خلاقیت و …

Project-Management

حوزه های دانشی مدیریت پروژه

حوزه های دانشی، فرآیندها را براساس نوع مهارتی که نیاز دارند، تقسیم می کنند. در هر حوزه، یکی از موضوع های مرتبط با پروژه ، …

خبرنامه تخصصی آموزش منابع انسانی

download

اصول و مبانی پدافند غیرعامل

مفهوم کلی پدافند غیر عامل پدافند غیرعامل ، اقدام هایی است که موجب کاهش زیان و خسارت مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی، حساس و …

بانکداری-الکترونیک (۶)

ریسک و امنیت در بانکداری الکترونیکی

تعریف مدیریت ریسک مدیریت ریسک فرآیندی است که مدیران ‌می‌توانند با مقایسه هزینه‌های اقتصادی و عملیاتی ریسک، با بهره گیری و استفاده از فن آوری‌های …

hand-with-tattoo-lifting-blue-banana-with-yellow-background_53876-26281

انواع تکنیک های بروز خلاقیت

 این تکنیک ها به عنوان ابزاری برای رشد خلاقیت و افزایش توان حل خلاق مساله، کمک شایانی به توان فرد در تمام مراحل خلاقیت و …

Project-Management

حوزه های دانشی مدیریت پروژه

حوزه های دانشی، فرآیندها را براساس نوع مهارتی که نیاز دارند، تقسیم می کنند. در هر حوزه، یکی از موضوع های مرتبط با پروژه ، …

خبرنامه تخصصی آموزش منابع انسانی

download

اصول و مبانی پدافند غیرعامل

مفهوم کلی پدافند غیر عامل پدافند غیرعامل ، اقدام هایی است که موجب کاهش زیان و خسارت مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی، حساس و …

بانکداری-الکترونیک (۶)

ریسک و امنیت در بانکداری الکترونیکی

تعریف مدیریت ریسک مدیریت ریسک فرآیندی است که مدیران ‌می‌توانند با مقایسه هزینه‌های اقتصادی و عملیاتی ریسک، با بهره گیری و استفاده از فن آوری‌های …

hand-with-tattoo-lifting-blue-banana-with-yellow-background_53876-26281

انواع تکنیک های بروز خلاقیت

 این تکنیک ها به عنوان ابزاری برای رشد خلاقیت و افزایش توان حل خلاق مساله، کمک شایانی به توان فرد در تمام مراحل خلاقیت و …

Project-Management

حوزه های دانشی مدیریت پروژه

حوزه های دانشی، فرآیندها را براساس نوع مهارتی که نیاز دارند، تقسیم می کنند. در هر حوزه، یکی از موضوع های مرتبط با پروژه ، …